ISO 45001:2018
Tohum Üretici Belgesi
Tohumluk Bayi Belgesi
Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Tescil Belgesi